AB bayrağı

© iStock.com/instamatics

Avrupa Ekonomi Bakanları Konseyi bugün video konferans yoluyla, Korona krizi ışığında ekonomide istikrar sağlanması için gerekli olan tedbirleri tartışacaklar. AB içerisindeki şirketlerin %99’undan fazlasını teşkil eden ve sayısı 25 milyon civarında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler krizden özellikle etkilenmektedir.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier daha geçen hafta Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Korona Virüs’ün etkileriyle mücadele amaçlı milyarlık bir tedbirler paketi sunmuştur. Bu paket dört sütuna dayanmaktadır: Kısa çalışma ödeneklerinin esnekleştirilmesi, vergisel likidite yardımları, işletme ve şirketlere yönelik milyarlık koruyucu önlemler ve Avrupa düzeyindeki danışmanın yoğunlaştırılması.

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier: “Alışılagelmişin dışında ve zor bir durumla karşı karşıyayız. İşletmelere ve çalışanlara yönelik ilk yardım tedbirleri uygulamaya geçirilmektedir bile. Şimdi, Avrupa düzeyinde de eşgüdümlü ve kararlı bir şekilde davranmamız çok önemli. Bu amaç doğrultusunda, Avrupa Komisyonu’nun katılımıyla AB üye devletlerinde rekabet yeteneğinden sorumlu Bakanlar ile fikir alışverişinde bulunuyorum.”

Federal Hükümet, tedbirlerde eşgüdümlülüğünün sağlanması amacıyla Avrupa Konseyi ve AB üye devletlerinin hükümetleriyle sürekli iletişimde bulunmaktadır. Avrupa Konseyi’nin geçtiğimiz Cuma tanıttığı “Korona Krizinin Üstesinden Gelinmesi için Yatırım Girişimi” aracılığıyla toplamda 37 milyar avro sunulması öngörülmektedir. Bu girişime, 40 milyar avro tutarına kadar kaynak harekete geçirecek olan Avrupa Yatırım Bankası’nın tedbirler paketi eklenecektir. AB üye devletleri ve Avrupa Komisyonu ayrıca Korona Virüs’ün neden olduğu güncel zorlukların ve ekonomik sonuçların ele alınması için gerekli olan tüm tedbirleri alacaklarını bildirmiştir.

Federal Ekonomi Bakanlığı bu girişimleri memnuniyetle karşılamakta ve bu bağlamda özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için likidite sağlanması ve şirketlere likidite sağlanmasının kolaylaştırılması bağlamında esnek yardım kurallarının belirlenmesi için çalışmaktadır.

Hırvat Konsey Başkanlığı video konferans çağrısını, rekabet yeteneğinden sorumlu Bakanlar arasında 19 ve 20 Mart 2020 tarihinde Zagreb’de gerçekleştirilmesi öngörülen gayri resmi buluşmanın Korona pandemisi nedeniyle ertelenmesi üzerine kısa vadeli olarak yapmıştır.