Bir kadın bir laptop oturuyor

© iStock/filadendron

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile zanaat işletmeleri, kısa vadede evden çalışma modeline geçmeleri durumunda anında mali yardım alabilecektir. BMWi tarafından onaylanan bir danışmanlık şirketi tarafından bu bağlamda danışmanlık hizmetinin alınması sonucunda oluşacak masrafların %50’sine kadar varan bir iade gerçekleşecektir. BMWi’nin “go-digital” adlı teşvik programı bunun için özel, hızlı ve bürokratik olmayan bir süreç sunmaktadır.

Federal Maliye Bakanı Altmaier: “Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri ve zanaat işletmelerini, güncel kriz karşısında da çalışmaya devam edebilmeleri konusunda desteklemek istiyoruz. Bu nedenle kendini kanıtlamış olan “go-digital” teşvik programımıza evden çalışma modelinin gerçekleştirilmesi konulu bir modül ekledik. Bu şunu göstermektedir: Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizi krizde yalnız bırakmıyoruz ve hemen şimdi yardım ihtiyacının bulunduğu yerlerde elimizden geldiği kadar iyi, bürokrasisiz ve hızlı bir şekilde yardım ediyoruz.”

Sunduğumuz yeni teşvik modülü, bireysel danışmanlık hizmetinden özel yazılımların kurulması ve mevcut donanımın konfigürasyonu gibi evden çalışma çözümlerinin uygulamaya geçirilmesine kadar çeşitli hizmetleri kapsamaktadır. Teşvikten yararlanmak isteyen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ile zanaat işletmelerinin öncelikle danışmanlık haritası üzerinden bulundukları bölgede mukim bir danışmanlık şirketi ile iletişime geçmesi ve bir danışmanlık sözleşmesi yapması gerekmektedir. Bu noktadan sonra danışmanlık şirketi ilgili işletme için, teşvik başvurusundan uygun ve güvenli tedbirlerin alınması ve evdeki çalışma yerinin kurulmasına kadar tüm gerekli adımları üstlenecektir.

Teknolojik potansiyele sahip zanaat sektörü dahil olmak üzere hukuken bağımsız olan, 100’den az çalışanı bulunan ve bir önceki yıla ait cirosu veya bilançosu en fazla 20 Milyon avro olan ticari işletmeler bu teşvikten yararlanabilecektir. Azami günlük danışmanlık masrafı 1.100 avro ile teşvik kapsamı en fazla 30 gün olmaktadır.

Teşvikten yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda ve başvuru hakkındaki somut sorularınızı projeden sorumlu EURONORM GmbH telefon üzerinden cevaplayacaktır: 030-97003-333.