Federal Meclis bugün küçük işletmelere ve serbest meslek sahiplerine yönelik acil yardımları ve Ekonomi İstikrar Fonunu nihai olarak kararlaştırdı. Cuma günü Eyalet Meclisi yardım paketi hakkında karar verecek. Bu programlar için gerekli katkı bütçe de bu hafta içerisinde son merci olarak Federal Meclis ve Eyalet Meclisi tarafından kararlaştırılacak. Katkı bütçenin bu hafta içerisinde kararlaştırılması vasıtasıyla küçük işletmelere yönelik acil yardımların sağlanabilmesi için gerekli kaynaklar eyaletlerin kullanımında olacak.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier konuyla ilgili açıklama yaptı: “Federal Meclis, önemli yasaları gerektiğinde ne kadar hızlı çıkarabildiğini bugün bir kez daha kanıtladı. Şimdi önemli olan, özellikle tek başına serbest çalışanların ve en küçük işletmelerin ekonomik varlığının güvence altına alınması ve işletmelerimizin krizle en iyi şekilde başa çıkabilmesi için elimizden gelen her şeyin yapılmasıdır. Önemli olan, ülkemizin ekonomik özünün korunmasıdır. Şimdi hız ve birlik önemli.“

Parlamenter sürece paralel olarak Federal Ekonomi Bakanlığı eyaletler ile birlikte yoğun bir şekilde, küçük işletmelere yönelik acil yardımların eyaletler tarafından hızlı ve bürokrasisiz uygulamaya geçirilebilmesi için bir idari anlaşmanın tamamlanması üzerinde çalışıyor. Acil yardımlar eyaletler, örneğin eyaletlerin ilgili teşvik bankaları (örneğin Aşağı Saksonya Eyaleti’nde Aşağı Saksonya Eyalet Teşvik Bankası NBank) üzerinden kullandırılacaktır.

Küçük işletmelere yönelik acil yardımların başlıca noktaları:

Küçük işletmelere yönelik mali acil yardımlar (katkılar) ekonominin tüm alanlarının yanı sıra 10 kişiye kadar personel çalıştıran ve personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri için geçerli olmaktadır. Program hacmi 50 milyar avroya kadar bir tutar kapsamaktadır. Ayrıntılı olarak öngörülen hususlar şöyledir:

  • 5 kişiye kadar personel çalıştıranlarda 3 ay için 9.000 avroya varan tutarda tek ödeme,
  • 10 kişiye kadar personel çalıştıranlarda 3 ay için 15.000 avroya varan tutarda tek ödeme.

Acil yardımlar vasıtasıyla kira, işletme kaynakları kredileri ve leasing taksitleri gibi devam eden işletme giderleri karşılanarak, başvuruda bulunanların ekonomik varlığının güvence altına alınması hedeflenmektedir. Tek ödeme olarak yapılan bu yardımların geri ödenmesi gerekmemektedir. Hükümetin küçük işletmelere ve serbest meslek sahiplerine yönelik acil yardımlara ilişkin kararlaştırdığı kilit noktalara buradan (Almanca) (PDF, 192 KB)ulaşabilirsiniz.

İşletmelere yönelik diğer likidite yardımları

Küçük işletmelere yönelik acil yardımların yanı sıra işletmeler kapsamlı kredi programlarından da yararlanabilecektir. Yeni 2020 KfW Özel Programı 23.03.2020 tarihinde hayata geçmiştir. Başvurular an itibarıyla KfW nezdinde yapılabilmektedir. Halihazırda çok sayıda işletme bu fırsattan yararlanıyor. KfW’ye 3 milyar avro üzerinde kredi başvurusu yapılmıştır bile (www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-2.html [Almanca]).

KfW’nin 2020 programından küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler yararlanabilmektedir. Kredi şartları bir kez daha iyileştirilmiştir. Faiz oranlarının düşürülmüş olmasının yanı sıra KfW’nin 3 milyon avroya kadar olan kredilere ilişkin risk incelemesinin kolaylaştırılmış olması da ekonomiye sair kolaylıklar sağlayacaktır.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin işletme kaynakları ve yatırım finansmanı çerçevesinde hukuki sorumluluk muafiyetinin KfW tarafından %90’a kadar artırılması düzenlemesiyle, AB mevzuatı ile belirlenen uygun risk üstlenme sınırını azami tutarına kadar kullanmış oluyoruz. Bu uygulama banka ve tasarruf kasaları için kredi kullandırmayı kolaylaştıracak ve piyasanın işletmelere yönelik kredi arzını artıracak.

Konuyla ilgili bilgilere buradan (Almanca) (PDF, 124 KB) ulaşabilirsiniz. Sair bilgileri ve ilgili muhatapları KfW’nin web sitesinde bulabilirsiniz: www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html (Almanca).

Kredilerin yanı sıra eyaletlere ait kefalet bankaları sunduğu kefalet aracından da yaralanabilirsiniz. Kefalet bankaları eyaletlerin katılımı olmaksızın bağımsız bir biçimde ve 3 gün içerisinde 250.000 avro tutarına kadar bir “ekspres kefalet” kullandırabilmektedir. Ayrıntılı bilgilere kefalet bankalarının web sitelerinden ulaşabilirsiniz.