Eyalet Meclisi bugün Federal Hükümet’in çalışanlara ve işletmelere yönelik kapsamlı yardım paketi hakkında son merci olarak karar verdi. Katkı bütçe de nihai olarak karara bağlandı. Böylelikle eyaletlerin kullanımına, küçük işletmeler ve personel çalıştırmayan serbest meslek sahiplerine yönelik acil yardımlar için gerekli kaynaklar sunulmuş olmaktadır. Buna ek olarak Ekonomi İstikrar Fonu kararlaştırıldı. Ekonomi İstikrar Fonu vasıtasıyla Korona krizi nedeniyle sıkıntıya giren büyük şirketlerin yanı sıra yenilikçi şirketler de likidite sağlama konusunda desteklenebilecektir. Ekonomi İstikrar Fonunun somut şartları yakın bir zaman içerisinde çerçeve düzenlemeleri aracılığıyla belirlenecektir.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier konuyla ilgili şöyle konuştu: “Başarılı bir yasa koyucu efor ile Federal Meclis ve Eyalet Meclisi bu hafta eyleme geçebildiklerini etkili bir şekilde kanıtladı. İşletmelere ve çalışanlara yönelik eşi benzeri bulunmayan bir yardım programının şartlarını oluşturdular. Bu yardım paketi vasıtasıyla krize meydan okuyoruz ve kriz sonrasında en iyi şartlarda ivme kazanmış olarak tekrardan başlayabilmemiz amacıyla ekonomimizin özünü koruyoruz.”

Federal Ekonomi Bakanlığı eyaletler ile iş birliği içerisinde, küçük işletmelere yönelik acil yardımların eyaletler tarafından hızlı ve bürokrasisiz bir biçimde uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla idari bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Acil yardımlar eyaletler, örneğin eyalet teşvik bankaları üzerinden kullandırılacaktır.

Ekonomi yardımlarına ilişkin genel bilgiler

1. Küçük işletmelere yönelik acil yardımlar:

Küçük işletmelere yönelik mali acil yardımlar (katkılar) ekonominin tüm alanlarının yanı sıra 10 kişiye (tam süreli eşdeğer) kadar personel çalıştıran ve personel çalıştırmayan serbest meslek sahipleri için geçerli olmaktadır. Program hacmi 50 milyar avroya kadar bir tutar kapsamaktadır. Ayrıntılı olarak öngörülen hususlar şöyledir:

  • 5 kişiye kadar (tam süreli eşdeğer) personel çalıştıranlarda 3 ay için 9.000 avroya varan tutarda tek ödeme,
  • 10 kişiye kadar (tam süreli eşdeğer) personel çalıştıranlarda 3 ay için 15.000 avroya varan tutarda tek ödeme.

Acil yardımlar vasıtasıyla kira, işletme kaynakları kredileri ve leasing taksitleri gibi devam eden işletme giderleri karşılanarak, başvuruda bulunanların ekonomik varlığının güvence altına alınması hedeflenmektedir. Tek ödeme olarak yapılan bu yardımların geri ödenmesi gerekmemektedir. Hükümetin küçük işletmelere ve serbest meslek sahiplerine yönelik acil yardımlara ilişkin kararlaştırdığı kilit noktalara buradan (Almanca) (PDF, 192 KB) ulaşabilirsiniz.

2. İşletmelere yönelik diğer likidite yardımları

Küçük işletmelere yönelik acil yardımların yanı sıra işletmeler kapsamlı kredi programlarından da yararlanabilecektir. Yeni 2020 KfW Özel Programı 23.03.2020 tarihinde hayata geçmiştir. Başvurular 23.03.2020 tarihinden beri KfW nezdinde yapılabilmektedir. Çok sayıda işletme bu fırsattan yararlanmıştır bile. KfW yaklaşık 7,4 milyar Euro hacminde kredi başvurusu almıştır (www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-2.html [Almanca]).

2020 KfW Özel Programından küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler yararlanabilmektedir. Kredi şartları bir kez daha iyileştirilmiştir. Faiz oranlarının düşürülmüş olmasının yanı sıra KfW’nin 10 milyon avroya kadar olan kredilere ilişkin risk incelemesinin kolaylaştırılmış olması da ekonomiye sair kolaylıklar sağlayacaktır.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin işletme kaynakları ve yatırım finansmanı çerçevesinde hukuki sorumluluk muafiyetinin KfW tarafından %90’a kadar artırılması düzenlemesiyle, AB mevzuatı ile belirlenen uygun risk üstlenme sınırını azami tutarına kadar kullanmış oluyoruz. Bu uygulama banka ve tasarruf kasaları için kredi kullandırmayı kolaylaştıracak ve piyasanın işletmelere yönelik kredi arzını artıracak.

Konuyla ilgili bilgilere buradan (Almanca) (PDF, 124 KB) ulaşabilirsiniz. Sair bilgileri ve ilgili muhatapları KfW’nin web sitesinde bulabilirsiniz: www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html (Almanca).

Kredilerin yanı sıra eyaletlere ait kefalet bankalarının sunduğu kefalet aracından da yaralanabilirsiniz. Kefalet bankaları eyaletlerin katılımı olmaksızın bağımsız bir biçimde ve 3 gün içerisinde 250.000 avro tutarına kadar bir “ekspres kefalet” kullandırabilmektedir. Ayrıntılı bilgilere kefalet bankalarının web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

3. Ekonomi İstikrar Fonu

Küçük işletmelerin yanı sıra büyük şirketlerin ve genel olarak reel ekonominin sorunları da büyüyor. Bu nedenle Ekonomi İstikrar Fonunu kurduk. Ekonomi İstikrar Fonunun hacmi yaklaşık 600 milyar avro olup, takip eden ögelerden oluşmaktadır:

  • 400 milyar avro: Borçlara ilişkin devlet taahhüdü
  • Devletin doğrudan iştiraki için 100 milyar
  • KfW’nin büyük kredilerinin fonlaması için 100 milyar

Fonun destek imkanları, sistem açısından önem taşıyan daha küçük işletmeler ve kritik altyapı alanında faal olan işletmelerin yanı sıra 1 Ocak 2017 tarihinden beri özel yatırımcılar vasıtasıyla en azından bir finansman turunu tamamlamış ve işletme değerinin, bu tur aracılığıyla elde edilen sermaye dahil olmak üzere en 50 milyon avro ile değerlendirilmiş olan yenilikçi şirketler için de geçerli olmaktadır.