Yapay zeka çizimi

© iStock.com/Ryzhi

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bugün yayınladığı bir araştırma, sorulan şirketlerin sadece %6’sının yapay zekâ kullandığını ve dolayısıyla yapay zekâ alanında istihdam edilenler payının %1’den az olduğunu göstermektedir.

Federal Ekonomi Bakalığı’nın Dijital Ekonomi ve Yenilikçi Şirketler Görevlisi Thomas Jarzombek: “Almanya’daki işletmelerde yapay zekâ kullanımı daha yaygınlaşmadı. Başta orta ölçekliler olmak üzere birçok işletme, yapay zekâyı faaliyet modellerine nasıl entegre edeceğinin ve bu yolla süreçlerini nasıl optimize edeceğinin yanı sıra veri destekli yeni ürünleri nasıl sunabileceğinin bilincinde değil henüz. Korona krizi işletmeler tarafından kendilerini mümkün olduğunca yapay zekâ konusunda geliştirmeleri için kullanılmalı. Yapay zekâ eğiticileri gibi sunduğumuz tedbirler ve himaye ettiğimiz ücretsiz “Elements of AI” (Yapay Zekâ Ögeleri) başlıklı online eğitim aracılığıyla, yapay zekânın daha yaygın kullanılmasına katkı sağlamak istiyoruz.”

Bugün yayınlanan ve “Yapay Zekânın Almanya Ekonomisindeki Kullanımı” başlıklı araştırma ilk kez işletmelerdeki yapay zekâ kullanımının güncel bir tablosunu sunmaktadır. Göstergeler vasıtasıyla 2019 yılında yapay zekânın hangi branşlarda hangi kapsamda ve hangi hedefle kullanıldığı gözler önüne serilmektedir.

Bu araştırma, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın dijitalleşme konusunda ilk etapta üç yıl süreyle vermiş olduğu kapsamlı bir araştırma görevinin bir parçasını teşkil etmektedir. “Almanya Ekonomisinin Dijitalleşme Derecesinin Ölçümü” başlıklı proje, Mannheim’da mukim Leibniz Avrupa Ekonomi Araştırma Merkezi (Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH) ZEW yönetiminde Almanya Ekonomi Enstitüsü Köln Consult GmbH, RWTH Aachen Üniversitesinin Rasyonelleştirme Araştırma Enstitüsü (Forschungsinstitut für Rationalisierung e.V.) ve Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü tarafından oluşturulan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu araştırma projesi çerçevesinde işletmelerdeki yapay zekâ kullanımına ilişkin araştırma raporları gelecekte de hazırlanmaya devam edecek ve bu vasıtayla aynı zamanda Federal Hükümet’in Kasım 2018’de kararlaştırdığı Yapay Zekâ Stratejisi’nin içerdiği bir tedbir uygulamaya geçirilmiş olacaktır.

Federal Hükümet’in hedefi, araştırmalardan yapay zekâya ilişkin elde edilen bilgilerin işletme uygulamalarına transfer edilmesinin yanı sıra yapay zekâ kullanımının özellikle orta ölçekli işletmeler arasında çok daha yaygınlaştırılmasıdır. Federal Ekonomi Bakanlığı bu nedenle 2019 yılından beri örneğin yapay zekâ eğitimcilerin, orta ölçekli işletmelere yönelik kurulan 4.0-Yetkinlik Merkezi’ndeki (Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren) faaliyetlerini teşvik etmektedir. Tüm Almanya’da şimdiye kadar 50’nin üzerinde yapay zekâ eğitimcisi, 13 farklı 4.0-Yetkinlik Merkezi’nde görev almıştır.

Buna ek olarak Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı “Elements of AI” başlıklı ücretsiz online eğitimine himaye etmektedir. Bu eğitim ilgi gösteren herkese, kendisini yapay zekâ konusunda geliştirme fırsatını sunmaktadır. Almanca sunulan bu eğitim istenilen tempoda işlenebilir ve ne matematik ne de yazılım bilgisi gerektirmektedir. Sanayi ve Ticaret Odaları, Elements of AI aracılığıyla yapay zekâ konusuna düşük düzeyden bir giriş sunmaktadır. Helsinki Üniversitesi ve Fin şirketi Reaktor tarafından geliştirilen eğitim, Alman-Fin Ticaret Odasının önerisi üzerine Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğinin eğitim şirketi (DIHK-Bildungs-GmbH) tarafından Almanya’ya getirilmiştir. Elements of AI’nin Almancaya uyarlanmasına destek veren sivil toplum merkezi UnternehmerTUM’un appliedAI (uygulamalı yapay zekâ) girişimi yürürlükte olan işlemleri takip etmektedir.

Araştırma raporuna buradan (Almanca) ulaşabilirsiniz.