İki arkadaşları bir dizüstü bilgisayar önünde bir proje hakkında konuşmak

© iStock.com/Pinkypills

Yenilikçi şirketlere Korona pandemisi nedeniyle daha iyi destek sağlanacak.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier konuyla ilgili şöyle açıklama yaptı: “Korona krizinde destek amacıyla yenilikçi şirketler, genç teknoloji işletmeleri ve orta ölçekli işletmelere yönelik 2 milyar avro kapsamında bir Yenilikçi-Şirket-Desteği oluşturuyoruz. Klasik kredi araçları sıkça bu tip genç ve yenilikçi işletmelere uygun olmuyor. Bu nedenle ihtiyaca uygun bir destek paketi sunuyoruz. Bu doğrultuda 2 milyar avro ayırıyor ve geleceği parlak olan Alman yenilikçi şirketler için finansman turlarının devam edebilmesi amacıyla risk sermayesi yatırımını genişletiyoruz. Böylelikle Almanya’da işyerlerini ve yenilikçiliği güvence altına alıyoruz.”

Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz: “Yenilikçi şirketler fikirlerini güncel kriz karşısında da başarılı bir şekilde geliştirmeye devam edebilmeli. Bu nedenle girişimcilere hemen şimdi yardım edeceğiz. 2 milyar avro tutarındaki bir yardım paketi vasıtasıyla, binlerce kişiye istihdam sağlayan bu yenilikçi büyüme branşının krizin üstesinden gelebilmesini sağlayacağız. Bu yardımlar vasıtasıyla finansman turları devam edebilecek. Bu önemli, çünkü Almanya’nın iyi bir gelecek için yenilikçi kafalara ihtiyacı var.”

Bu tedbir ile Federal Hükümet mevcut destek programlarına, yenilikçi şirketlerin özel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış bir paket ekliyor. Yenilikçi şirketler esas olarak Korona yardım paketinin tüm destek tedbirlerini kullanabilirler. Ancak klasik kredi araçları genellikle genç yenilikçi şirketlerin ihtiyaçlarına uygun olmuyor.

Tedbir paketi özellikle takip eden ve adım adım uygulamaya geçirilecek olan şu ögeleri kapsamaktadır:

  • Çatı fonu ve fon düzeyindeki kamusal risk sermaye yatırımcıları için (örneğin KfW Capital, Avrupa Yatırım Fonu, High-Tech Girişimci Fonu, coparion) kısa vadede, özel yatırımcılar ile yapılan ortak yatırımlar çerçevesinde yenilikçi şirketlerin finansman turlarında kullanılabilecek tamamlayıcı kamu kaynakları ayırılacaktır.
  • Ayrılan ek kamu kaynakları vasıtasıyla çatı fonu yatırımcıları KfW Capital ve Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF), gelecekte geri çekilen yatırımcıların paylarını devralabilmeleri sağlanacaktır.
  • Şirket ortakları arasında risk sermaye yatırımcısı bulunmayan yenilikçi şirketler ve küçüğe yakın orta ölçekli şirketlerin finansmanı, risk sermayesi ve öz sermayenin yerine geçen finansman türleri vasıtasıyla kolaylaştırılacaktır.

Bu tedbirler paketinin uygulamaya geçirilmesine paralel olarak Federal Hükümet, orta vadede krizden çıkış yolunu destekleyecek olan Yenilikçi Şirketlere yönelik Gelecek Fonunun oluşumu üzerinde de çalışmaya devam etmektedir.