Paris Kulübü logosu

© Club de Paris

Paris Kulübü içerisinde Federal Hükümetin menfaatlerinin temsilinde önder rolü taşıyan Federal Ekonomi Bakanlığı, son iki hafta boyunca dünyanın en yoksul 70 küsur ülkesinin borç moratoryumuna dair çerçeve şartları hakkında müzakerelerde bulunmuştur. G20 ülkeleri moratoryumu halihazırda onaylamış bulunmaktadır.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Özellikle küresel bir acil durumun yaşandığı dönemlerde güçlülerin daha zayıf olanları desteklemesi ve herkesin omuz omuza durması gerekiyor. Bu nedenle en varlıklı 20 ülkenin, Paris Kulübü’nde istişare edildiği üzere dünyanın en yoksul ülkelerine ait borç ödemelerinin askıya alınmasını kararlaştırmış olması iyi bir haber teşkil ediyor.”

Müzakereler sonucunda varılan mutabakata istinaden, Dünya Bankası’nın “Uluslararası Kalkınma Birliği” (International Development Association - IDA) programına bağlı olan devletlerin 1.5.2020 tarihi itibarıyla şimdilik 2020 sonuna kadar olmak üzere egemen alacaklılar (devletler) nezdindeki borçlarını ifa etmeleri gerekmemektedir. İlgili tedbir hem borç hem de faiz ödemelerini kapsamaktadır. Gerektiği takdirde moratoryum 2020 yılı sonu itibarıyla uzatılabilecektir. Moratoryumun hacmi birçok milyar avro tutarındadır ve özel yatırımcılar da moratoryuma katılmaya davet edilmektedir.

Dünya Bankası ve IMF’nin yanında devletler düzeyindeki ödeme krizlerinin üstesinden gelinmesinde merkezi bir merci olan Paris Kulübü, diğerlerinin yanı sıra G20ülkeleri hükümet temsilcilerinin katıldığı gayrı resmi bir konferanstır ve düzenli olarak Paris’te mukim Fransız Ekonomi ve Maliye Bakanlığında bir araya gelmektedir. Dünya Bankası, IMF, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Kulübün kurumsal gözlemcileri arasında bulunmaktadır. Almanya Paris Kulübü’nün kurucu ülkelerindendir.

Federal Hükümetin Paris Kulübü içerisindeki çalışmalarına dair bilgilere buradan (Almanca) ulaşabilirsiniz.