Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier (solda), BDI Başkanı Dieter Kempf (sağ yukarıda), HDE Başkanı Josef Sanktjohanser (sağ ortada) ve DIHK Başkanı Eric Schweitzer (sağ aşağıda) ile birlikte.

Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier (solda), BDI Başkanı Dieter Kempf (sağ yukarıda), HDE Başkanı Josef Sanktjohanser (sağ ortada) ve DIHK Başkanı Eric Schweitzer (sağ aşağıda) ile birlikte.

© BMWi

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier bugün video konferans yoluyla 29 ticaret birliğinin temsilcisiyle birlikte işletmeler ve branşlar içerisindeki ekonomik durum hakkında görüştü. Konferansa çatı örgütleri başkanlarına ek olarak orta ölçekli işletmeler, aile şirketleri ve serbest mesleklerin yanı sıra alım satım, lojistik, konaklama ve turizm gibi Korona krizinin ağır etkilerine özellikle maruz kalan sektör birliklerinin başkanları da katılmıştır.

Görüşmelerin odak noktasını işletmelere likidite temin edilmesi amacıyla kararlaştırılan yardım tedbirlerinin yanı sıra, eyalet başbakanları tarafından geçtiğimiz Çarşamba kamu hayatına getirilen sınırlandırmaların hafifletilmesine ilişkin kararlaştırılan tedbirler oluşturmuştur. Ekonominin yeniden canlandırılması sürecinin izlenilmesi çerçevesinde Federal Ekonomi Bakanı Altmaier ve birlikler yakın iletişimde bulunmaya devam edecekleri hususunda anlaşmışlardır.

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier:

“Şimdi, ekonominin aktörleri ile – sağlık politikası açısından mümkün olur olmaz – daha fazla sınırlandırmanın kaldırılmasını mümkün kılacak tedbirleri konuşma zamanıdır. Bu bağlamda şunun altını çizmek benim için çok önemli: Burada ekonomi ve sağlık koruyuculuğu karşı karşıya durmuyor. Aksine, koruyucu tedbirlerin ekonomik gereksinimler ile uyum içerisinde duruma özel olarak uyarlanması ve geliştirilmesi söz konusu olmaktadır. Ayrıca birliklerle beraber, acil tedbirlerin yanı sıra rekabet gücünün yapısal açıdan iyileştirilebilmesine dair tedbirleri de içerecek bir ekonomiyi canlandırma programı hakkında konuşmamız lazım.”

Dr. Eric Schweitzer, Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı:

“Normale doğru, gerçeğe uygun bir yol haritası geliştirmeliyiz. Siyaset ve ticaret bunu ancak birlikte gerçekleştirebilir. Siyasilerin doğru adımları atmak için gösterdikleri samimi çabayı gördüğümün altını özellikle çizmek istiyorum. Ancak bu adımları hemen hızlı bir biçimde somutlaştırmamız gerekiyor. Her bir şey ve herkes için net bir tarih veremesek de işletmelerimizin ileriyi gösteren bir yol haritasına ihtiyacı var. Buna sadece kendileri için değil, aynı zamanda çalıştırdıkları personel, tedarikçi ve müşteri ilişkileri ve yatırımcıları için ihtiyaçları var.”

Prof. Dieter Kempf, Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı:

“Sanayi ülkesi Almanya’nın ekonomiye yeniden girişi tam olmalı. Hayatın bir kez daha durdurulmasının ülke üzerindeki sonuçları tahmin edilemez boyutta olur. Alman sanayi sektörü, Federal Ekonomi Bakanı’nın ekonominin aktörleri ile diyaloğa girme girişimini memnuniyetle karşılıyor. Federal Hükümetin daha şimdiden orta ve uzun vadeli sonuçları dikkate alması lazım. Ekonomik faaliyetlerin kriz öncesindeki düzeye tekrar gelebilmesi toplu ekonomi açısından herhalde en erken önümüzdeki yıl, belki hatta ondan sonraki yıl mümkün olacaktır.”

Josef Sanktjohanser, Almanya Ticaret Birliği (HDE) Başkanı:

“Devlet talimatıyla dükkanların kapatılmasından etkilenen perakende sektörü, Korona krizinin mağduriyetini özellikle yaşıyor, birçok işletme hayatta kalma savaşı veriyor. Federal Hükümetin küçük işletmelere yönelik ilgili acil yardımları ve kredi programlarını hızlı bir biçimde uygulamaya geçirmiş olması olumlu değerlendirilmelidir. Federal ve eyalet düzeyinde sağlanan bu mali yardımların şimdi biraz daha törpülenmesi, ciro zararının bir bölümünün doğrudan yardım vasıtasıyla telafi edilmesi gerekiyor.”