28 Nisan 2020 tarihinde Federal Ekonomi Bakanı Altmaier, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Stefano Patuanelli ve İspanya Sanayi ve Ticaret Bakanı María Reyes Maroto ile Covid-19 pandemisi bağlamındaki ekonomik etkiler ve tedbirlerin yanı sıra Almanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı hakkında fikir alışverişinde bulundu. İtalya ve İspanya AB içerisinde önemli birer ortak olup Almanya ile yakından bağlı olan değer zincirlerine sahiptirler. Covid-19 pandemisi bu iki ülkeyi özellikle etkiledi. Federal Bakan Altmaier bu nedenle pandeminin ve ekonomik sonuçlarının üstesinden gelinmesi çerçevesinde yakın bir iş birliğine güvenmektedir.

Federal Bakan Altmaier: “AB içerisinde dayanışma ve ortaklık çerçevesinde hareket etmemiz, ekonomilerimizin krizden güçlenmiş olarak çıkabilmesi için önemlidir. Bu amaç doğrultusunda gerekli adımlar ve tedbirler konusunda Avrupalı ortaklarımız ile sıkı bir eş güdüm sağlamalıyız. Hepimizin işleyen tedarik zincirlerine ihtiyacı var, o nedenle AB iç pazarının güçlü olması için çalışıyorum. İtalya ve İspanya ile sanayi politikası alanındaki iş birliklerimizi bu hedef yönünde geliştirmek istiyoruz.”

Covid-19 pandemisinin ekonomik sonuçlarının üstesinden gelinmesi, Almanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı süresinde de merkezi bir konu oluşturacaktır. Hedef, rekabet ve yenilikçilik gücünü daha da iyileştirerek ve Avrupa’nın üçüncü devletlerle olan ticari ilişkilerini genişleterek AB ekonomisine yeni güç katılması olacaktır. Açık piyasaları korumak ve adil rekabet şartları oluşturmanın yanı sıra Avrupa’da dijital ve teknolojik bağımsızlığı genişletmek istiyoruz. Ayrıca ve özellikle tıbbi koruma, test ve etkin madde donanımlarına dair değer zincirlerinin Avrupa’da kurulması konusunda AB üye devletleri ile yakın bir eş güdümlemeyi hedefliyoruz.

Henüz kesinleşmemiş sayılara göre İtalya 2019 yılında yaklaşık 125,20 milyar avro tutarındaki bir ticaret hacmi (ithalat: 57,09 milyar avro, ihracat: 68,10 milyar avro) ile Almanya’nın ticaret ortakları arasında beşinci sırada bulunmuştur. Almanya açık ara ile İtalya’nın en önemli ticaret ortağıdır.

İspanya 2019 yılında 77,5 milyon avro tutarında bir hacim ile Almanya’nın ticaret ortakları arasında 12. sırada bulunmuştur (ithalat: 33,22 milyar avro, ihracat: 44,3 milyar avro). Almanya 2019 yılında İspanya’nın Fransa’dan sonra en önemli ikinci ticaret ortağı olmuştur.