Hand zeigt mit Stift auf einen Flipchart

© iStock/deepblue4you

Vergi tahmini, tüm devlet düzeylerinde 2020 ile 2024 yılları arasında 3 haneli milyarlar tutarında daha az vergi geliri elde edileceği sonucuna varmıştır.

Federal Ekonomi Bakanı Altmaier: “Korona krizi devlet bütçesine büyük delikler açıyor. Bugün açıklanan vergi tahmini ayrıca Almanya ekonomisinin ağır bir resesyonda bulunduğunu gözler önüne serdi. Uzun yıllardır süregelen ekonomik canlılık ve sağlam politikamız nedeniyle milyonlarca iş yerinin yok olmasını engelleyebiliyor ve şirketlerimizin bu ağır krizin üstesinden gelebilmesini sağlayabiliyoruz. Ekonomik kalkanlarımız etkisini gösteriyor ve her daim optimize edilmeye devam ediliyor. Krizden özellikle etkilenen şirketler için müteakip bir düzenlemeye ihtiyacımız var.

Aynı zamanda krizin üstesinden hızla gelebilmemiz ve tekrar büyüme yoluna dönebilmemiz için bir yol haritasına ihtiyacımız var. Önemli olan bir yandan geniş kapsamlı bir konjonktür programını belirlemek, öte yandan da yapısal reformları gerçekleştirmektir. Yeniden baştan başlarken, hızla yine canlanma dönemine girebilmemiz için çalışanlara ve şirketlere yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü gelecekte refah ve istihdamın oluşmasının temelini başarılı şirketler oluşturuyor. Kolaylaştırılan amortisman kuralları ve vergi kolaylıkları aracılığıyla yatırım odaklı teşviklerin yanı sıra bireysel tüketimin teşviki de bu yardımlara dahildir. Somut olarak ayrıca daha az bürokrasiye ve daha hızlı onay süreçlerine ihtiyacımız var. Hedefim, bu canlandırma programı vasıtasıyla ekonomimizin kendi kendini iyileştirme gücünü etkinleştirmek ve özellikle dijitalleşme ve geleceğe yönelik kriz dayanıklılığı ışığında ekonomiyi modernleştirerek ve dönüştürerek ekonominin kendine gelmesini desteklemektir.”